Querido Academie privacy verklaring

In deze privacy verklaring van de Querido Academie wordt omschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. Querido Academie is een geregistreerde handelsnaam en onderdeel van Em. Querido’s Uitgeverij B.V. dat opereert onder de naam Singeluitgeverijen.

Verwerking persoongegevens

In het kader van haar activiteiten verzamelt de Querido Academie de persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld als je bij ons een cursus afneemt of je inschrijft voor een kennismakingsbijeenkomst.

De Querido Academie verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

 • Contactgegevens van personen en bedrijven: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens (Naw-gegevens), mailadres, telefoonnummer
 • Opgegeven interesses
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens over gevolgde cursussen

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

De Querido Academie verzamelt die gegevens voor een aantal doeleinden. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het aanbieden van de lessen

We leggen de gegevens van deelnemers aan de cursussen vast, o.a. voor het indelen van de lessen, de communicatie over huiswerk, verzending van lesmateriaal en overige zaken die met het onderwijs te maken hebben. Hiervoor verzamelen we Naw-gegevens, mailadressen en telefoonnummers.

 • Het factureren en verwerken van betalingen

Voor het factureren van de cursussen en het verwerken van de betalingen leggen we de wettelijk verplichte Naw-gegevens vast evenals telefoonnummers en mailadressen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

De Querido Academie verstuurt nieuwsbrieven waarin we de ontvanger attenderen op nieuwe cursussen en diensten. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel van aard. Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van een formulier op de website. Hiervoor verzamelen we naam en mailadres.

 • Het verzamelen van gegevens m.b.t. de interesse van mogelijke klanten

De Querido Academie verzamelt de gegevens van mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in haar cursussen. Hiervoor verzamelen we naam, mailadres en telefoonnummer.

 • analytics

De website van de Querido Academie verzamelt persoonsgegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt en gebruikt met uitdrukkelijke toestemming.

Opslag gegevens

De gegevens die de Querido Academie ontvangt en verwerkt worden beheerd met de volgende online applicaties:

 • Active Campaign

Hierin worden klantrelaties bijgehouden en van hieruit worden nieuwsbrieven verstuurd.
Vastgelegde gegevens: Naw-gegevens, mailadres en telefoonnummer, interesse

 • Typeform

Hierin worden persoonsgegeven verzameld van mogelijk geïnteresseerde klanten
Vastgelegde gegevens: Naam, mailadres en telefoonnummer

 • Moodle

Hierin wordt het onderwijs van de Querido Academie georganiseerd.
Vastgelegde gegevens: Naam, mailadres, gevolgde cursus

 • Digitalefactuur.nl

Dit programma wordt gebruikt om facturen op te maken en te versturen.
Vastgelegde gegevens: Naw-gegevens, mailadres, telefoonnummer, gevolgde cursus

Opslagperiode

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door de Querido Academie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

 • Het aanbieden van de lessen

De gegevens die we in de digitale leeromgeving Moodle verzamelen, bewaren we tot twee jaar na beëindiging van de cursus.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

E-mailadres en voornaam worden opgeslagen in ActiveCampaign. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Uitschrijven kan op elk gewenst moment via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar privacy@singeluitgeverijen.nl.

Rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij de Querido Academie vastgelegd en bewaard worden.

 • Recht op rectificatie

Je hebt het recht om foutieve of veranderde gegevens te laten rectificeren door de Querido Academie.

 • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Querido Academie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen. In alle gevallen volstaat een mail naar privacy@singeluitgeverijen.nl.

Beveiliging

Querido Academie handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en deze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan privacy@singeluitgeverijen.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk, maar altijd binnen twintig werkdagen.

Wijzigingen

Querido Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring op de site van de Querido Academie.

Contactgegevens

Querido Academie
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
020 760 72 49
privacy@singeluitgeverijen.nl

Versie

Versie 01
Datum: 24 mei 2018